Allt för Din hästs välbefinnande

Lingonbacka Gård

Jag kan erbjuda Dig och Din häst en full undersökning av hästen rörelsemönster och muskelstatus och därefter behandling.


Regelbunden massage ökar hästens prestationsförmåga på en rad olika sätt

bl. a. genom att:

 

 

· Skador och rörelseinskränkningar förebyggs

· Muskler och senor blir mer elastiska

· Skador läks snabbare eftersom blodcirkulationen ökar

· Lymfcirkulationen ökar, vilket bidrar till att mjölksyra och andra slaggprodukter utsöndras snabbare


När ska man kontakta en hästmassör?

· Om hästen har börjat göra motstånd vid olika rörelser och moment

· Vid rörelsestörningar

· Problem med sadling och/eller selning

· Förändrat temperament hos hästen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  Foto: A. Sellberg

Kiropraktik är en metod att justera lägesförändringar i hästens ryggkotpelare och i leder associerade till ryggen. Kiropraktorn arbetar med förhållandet mellan nervsystemet och ryggraden och stimulerar kroppens förmåga till självläkning efter skador.

Problem i kotpelaren och associerade leder kan ge många symptom som minskad rörlighet, stelhet, förlorad muskelfunktion och beteendestörningar.

Akupressur är en mycket gammal kinesisk behandlingsmetod som används både för människor och djur. Teorin bakom denna behandlingsmetod är att varje levande organism föds med en viss mängd livsenergi - chi. En del av chi är medfött och motsvaras av det genetiska arvet. Genom bra mat och en bra livssituation kan mängden chi ökas.
Chi strömmar genom kroppen i tolv banor som kallas meridianer. Dessa är parade två och två och bildar systermeridianer, varav en är ying och den andra yang. I en frisk kropp cirkulerar chi i meridianerna och i blodkärlssystemet i en självregulerande balans mellan positiva och negativa influenser
av yin och yang. I en sjuk kropp är balansen störd, vilket kan medföra olika fysiska symptom om inte balansen återställs. Om obalansen fortgår under en längre tid, kan olika kroniska sjukdomar uppstå. Akupressurbehandling återställer balansen mellan yin och yang och hjälper kroppen att läka sig själv.
En akupressurbehandling går till så att man påverkar meridianerna genom att trycka på vissa punkter längs meridianen. Punkterna är de samma som akupunktören använder. Akupressur kan alltså sägas vara en "oblodig" variant av akupunktur.

Effekterna av akupressur på häst är många, bl.a. kan behandlingen:

· Lösa muskelspänningar

· Frigöra kroppsegna endorfiner som lindrar smärta

· Läka skador snabbare genom att avlägsna gifter och öka blodförsörjningen

· Öka den mentala kapaciteten och hjälpa hästen koncentrera sig vid träning och tävling

· Frigöra kroppseget kortison som minskar svullnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                

                               

                               Foto: A. Sellberg

                                                                                                                                                                            

Hästmassage

Kiropraktik

Akupressur

Häst-i-Form