Allt för Din hästs välbefinnande

Lingonbacka Gård

Kontakta mig:

Telefon: 018-39 16 14

              070-680 67 87

E-post: lingonbacka@hotmail.com

Id-kontroll och pass

Vid årskiftet 2005/2006 ska alla hästar ha ett hästpass. För att få ett sådant krävs en ID-kontroll. Kontrollen får bara göras av en godkänd ID-kontrollant. Svenska Hästavelsförbundet utbildar och godkänner kontrollanter för alla raser utom travhästar och galoppörer. STC har egna utbildade kontrollanter och gör pass till alla travhästar, även sådana som inte är aktiva inom travet.

Det ifyllda konturdiagrammet sänds tillsammans med hästens registreringsbevis, köpehandlingen och en ansökningsblankett till rasföreningens Registrator. Observera att vissa rasföreningar kräver att hästen chipmärks.


Jag är utbildad och godkänd av både SH och STC. Jag är också godkänd chipmärkare.


En ID-kontroll kostar 175 kr exkl. moms och resa
.