Allt för Din hästs välbefinnande

Lingonbacka Gård

Örtagården

Medicinalväxter har länge varit ett av mina större intressen. Under flera år har jag därför byggt upp en egen örtagård. För närvarande finns här ca 130 olika arter. För varje år blir det fler!

Några exempel på mer ovanliga läkeörter som finns här är:

Skörbjuggsört (
Cochleara officinalis)
Grekisk fingerborgsblomma (
Digitalis lanata)
Jordgalla (
Gratiola officinalis)
Blodtopp (
Sanguisorba officinalis)
Niu xi (
Achyrantes bidentata)
Mästerrot (
Peucedanum ostruthium)
Mad Dog (
Scutellaria laterifolia)

Jag visar gärna min örtagård, men ring först!

Citrontimjan och gulbladig oregano

Grekisk fingerborgsblomma, hjärtstilla, läkemalva och färgkulla

Kontakta mig:

Telefon: 018-39 16 14

              070-680 67 87

E-post: lingonbacka@hotmail.com